Administratorem Państwa danych osobowych jest LUMEDIC PAWEŁ NAPIÓRKOWSKI, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 11, lok. LU04, 03-718 Warszawa, NIP 7971680840 (dalej: Administrator). Administrator gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

• poczty e-mail: recepcja@lumedic.pl

• korespondencyjnie na adres ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 11, lok. LU4, 03-718 Warszawa.

3. Mogą Państwo:

• żądać dostępu do swoich danych osobowych

• żądać sprostowania Państwa danych osobowych

• żądać usunięcia Państwa danych osobowych

• żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenoszenia Państwa danych osobowych.

4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w każdym momencie, informując o tym Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

5. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.

7. Przetwarzane są wówczas następujące dane: adres e-mail, telefon, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą Państwo Administratorowi w korespondencji mailowej. Dane przechowywane są na zewnętrznym serwerze pocztowym. Państwa dane nie będą przekazywane osobom i podmiotom nieuprawnionym.

8. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń.

9. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania przez Państwa ze strony internetowej podczas jej przeglądania na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie (ciasteczka). Pliki te wykorzystywane są do celów statystycznych i analitycznych, dzięki którym Firma modyfikuje swoją witrynę zgodnie z preferencjami jej użytkowników. Mogą Państwo samodzielnie w każdym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu.

10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora są zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO. Administrator podejmuje wszystkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.

11. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. księgowość, kancelarie prawne, podatkowe, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, agencje marketingowe).

12. Dane osobowe przekazane w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem formularza będą przetwarzane do momentu złożenia przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany polityki prywatności.

14. W przypadku pytań czy też wątpliwości prosimy o kontakt.

Nasz adres

Ul. ks. I. Kłopotowskiego 11, lok. LU4
03-717 Warszawa, Stara Praga

Dołącz do nas