Prace budowlane nam całym kompleksem budynków i lokali przy ul. Kłopotowskiego 11 na warszawskiej Pradze rozpoczęły się w lipcu 2020 roku.

Po zagospodarowaniu placu budowy, w listopadzie 2020 roku rozpoczęto konieczne prace rozbiórkowe części starych zabudowań tego obszaru, doprowadzając do tzw. „stanu zero”, kiedy mogła rozpocząć się budowa nowych budynków oraz restauracja niektórych już istniejących.

Fot. www.klopotowskiego11.pl

W kwietniu 2021 roku widoczne były już bryły budynków, a my to podjęliśmy decyzję o ulokowaniu tutaj naszej przychodni. W lutym 2022 roku zrobiło się biało i klimatycznie, nie tylko za sprawą śniegu, ale głównie delikatnej, nawiązującej do historii tego miejsca, jasnej elewacji.

Fot. www.klopotowskiego11.pl

Fot. www.klopotowskiego11.pl

W czerwcu 2022 roku odebraliśmy klucze do naszego lokalu i rozpoczęliśmy prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz. Od tego czasu Lumedic powoli, lecz systematycznie dojrzewa, nabierając wyglądu miejsca, które ma stać się założoną dla Was placówką medyczną.