Mikrobiota jelit to zespół mikroorganizmów – bakterii jelitowych i grzybów, tworzący w układzie pokarmowym złożony ekosystem. Zasiedla ją ponad 1000 różnych gatunków bakterii, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Flora bakteryjna przewodu pokarmowego wpływa korzystnie na metabolizm tłuszczów, poprawia przyswajalność składników mineralnych i elektrolitów. Brak równowagi mikroflory jelit prowadzi do licznych chorób.

Badanie genetyczne składu mikrobioty jelitowej pozwala sprawdzić jej stan. Dzięki diagnostyce możliwe jest precyzyjne ustalenie ilości bakterii występujących w jelitach – zarówno tych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak i tych chorobotwórczych.

Dla jakich Pacjentów przeznaczone jest badanie?

Badanie skierowane jest do Pacjentów zmagających się z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, w etiologii, których rozważa się zaburzenia interakcji osi mózg–jelito–mikrobiota (m.in. zespół jelita nadwrażliwego). Badanie odgrywa także istotną rolę w rozpoznaniu chorób przewodu pokarmowego, których przebieg może być zależny od dysbiozy jelitowej (np. IBD).

Powinni także wykonać je Pacjenci, u których występują czynniki ryzyka rozwoju dysbiozy, tj.: przebyta antybiotykoterapia, stosowanie NLPZ, inhibitorów pompy protonowej, a także osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne np. depresję, zaburzenia nastroju, bezsenność.

Podsumowując: badanie FloraGEN wykonuje Pacjent, który chce sprawdzić swój profil bakteryjny jelit, podejrzewając u siebie stan dysbiozy lub chcący go wykluczyć.

Czym jest dysbioza jelitowa i do czego prowadzi?

Dysbioza to odbiegająca od normy, przejściowa lub trwała zmiana w profilu bakteryjnym jelit.

Na dysbiozę istotny wpływ ma sposób odżywiania – dieta bogata w tłuszcze, węglowodany, a uboga w błonnik nie służy naszemu zdrowiu. Również stres, zanieczyszczenia środowiska, żywności, spożywany alkohol i niektóre leki wpływają negatywnie na mikrobiotę.

Przewlekła i nieleczona dysbioza prowadzi do wzrostu, kolonizacji i zwiększenia przepuszczalności potencjalnie szkodliwych bakterii w jelitach. W rezultacie może doprowadzić do stanu zapalnego jelit.

Jak pokazują badania naukowe, dysbioza może wpływać na rozwój dysfunkcji układu odpornościowego jelit oraz dać początek wielu chorobom, nie tylko przewodu pokarmowego.

Test genetyczny FloraGen

FloraGEN GA-map to test, który wykonujemy w diagnostyce dysbiozy. Wykorzystuje on bakteryjne markery DNA, wykrywające zmienne regiony genów podjednostki 16S bakteryjnego rRNA. Atutami tego badania są:

  1. Łatwość pozyskania materiału do badania – bez konieczności wykonywania endoskopii.
  2. Ukierunkowanie na wyselekcjonowane wcześniej (48) markery dysbiozy – ponad 300 bakterii.

Wynik testu – co otrzymuje Pacjent?

Za pomocą testu jesteśmy w stanie wykryć, czy Pacjent ma zdrowe jelita czy posiada dysbiozę oraz jaki jest jej poziom, możemy także monitorować jej stopień w czasie terapii. Test określa profil bakteryjny poprzez analizę półilościową poziomu występowania bakterii w porównaniu z populacją referencyjną.

Jak krok po kroku wykonać badanie mikroflory jelitowej?

Test można zakupić w Lumedic, można też wykonać badanie podczas konsultacji gastroenterologicznej lub endokrynologicznej.

Następnie należy przygotować próbkę do analizy oraz wysłać lub dostarczyć ją w pojemniku na kał do Laboratorium ALAB. Badanym materiałem jest próbka kału pobrana do specjalnej probówki z buforem.

Po otrzymaniu wyniku testu należy ponownie umówić się na konsultację gastroenterologiczną w Lumedic, z uwzględnieniem wyniku testu.

Co zawiera Zestaw?

  1. Czytelną instrukcję wewnątrz opakowania + film opisujący procedurę pobrania.
  2. COPAN eNAT™- probówka z buforem, która zapobiega namnażaniu się bakterii i chroni sekwencje przed degradacją.
  3. Woreczek- Rigid safety bag®.
  4. Podkładkę na ubikację.
  5. Rękawiczki jednorazowe.

Wynik badania

Do wyniku badania dołączona jest jego opisowa interpretacja w postaci Raportu, który składa się z 3 części:

  1. Indeks dysbiozy – odpowiedź na pytanie czy Pacjent ma dysbiozę,
  2. profile bakterii jelitowych,
  3. skład ilościowy bakterii.

Część 1 – Indeks dysbiozy (w skrócie ID)

To opatentowany algorytm mapowania bakterii GA-map®, który łączy informacje ze wszystkich sond genowych w jedną wartość – indeks dysbiozy.

Indeks ten mierzy się w 5-stopniowej skali od 1 (brak dysbiozy) do 5 (ciężka dysbioza), gdzie wartości ID >2 wskazują na obecność dysbiozy.

ID 1-2: BRAK DYSBIOZY (STAN PRAWIDŁOWY)

Skład bakterii w próbce nie odbiega od normy dla prawidłowej populacji kontrolnej. W badaniach klinicznych wykazano, że około 30% pacjentów z zespołem jelita drażliwego (ZJD) i nieswoistym zapaleniem jelit (NZJ) ma profil mikrobioty nie odbiegający od profilu występującego u osób zdrowych (Casen i wsp. 2015).

ID 3: ŁAGODNA DYSBIOZA

Indeks dysbiozy = 3 występuje u około 50% chorych na ZJD i 30-35% chorych na NZJ. Łagodną dysbiozę stwierdza się też u 17% populacji osób zdrowych.

ID 4-5: DYSBIOZA

Indeks dysbiozy > 3 świadczy o potencjalnie istotnej klinicznie nieprawidłowości w składzie mikrobioty. W badaniach mikrobioty jelitowej wykazano, że dysbioza występuje u około 70% chorych na ZJD i NZJ.

Część 2 – Profile Bakterii jelitowych

Bakterie mikrobioty spełniają szereg ważnych funkcji: ochronną dla błony śluzowej, przeciwzapalną, budującą barierę jelitową czy prozapalną.

Druga część wyniku wskazuje, która grupa bakterii, a co za tym idzie – funkcja jelit – działa prawidłowo lub odbiega od normy. Wynik oznaczony na zielono informuje, że dany profil bakteryjny nie odbiega od normy określanej dla populacji referencyjnej. Wynik oznaczony na czerwono informuje, że dany profil bakteryjny odbiega od normy.

Część 3 – Skład ilościowy bakterii

 

Ostatnia cześć raportu przedstawia wynik dla 48 kluczowych markerów bakteryjnych. Niektóre z nich są specyficzne dla jednego wybranego gatunku bakterii (np. Akkermansia muciniphila), podczas gdy inne obejmują większą grupę bakterii, taką jak typ lub gromada (np. Proteobakterie).

Każdy marker bakteryjny, posiada swój unikatowy numer identyfikacyjny (na przykład: 701 – Akkermansia muciniphila). Wszystkie bakterie zawarte w panelu, mają korzystny wpływ na organizm, a ich rola w zaburzeniach czynności jelitowych jest potwierdzona badaniami, zarówno laboratoryjnymi jak i klinicznymi.

Możliwy zakres wykrywania dla każdej bakterii, jest podany w ciemnoniebieskich zacienionych polach. Szare pola wskazują poziomy poza zakresem wykrywania dla każdej bakterii.