Rozpoczęcie tranzycji, czyli korekty płci za pomocą terapii hormonalnej, wymaga uprzedniego przygotowania. Zarówno transpłciowe kobiety, jak i transpłciowi mężczyźni, którzy dążą do rozpoczęcia terapii hormonalnej, powinni odbyć konsultacje z różnymi specjalistami oraz wykonać szereg badań, niezbędnych do bezpiecznego wdrożenia terapii.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia tranzycji, zarówno u transpłciowych kobiet, jak i transpłciowych mężczyzn, jest uzyskanie opinii psychologicznej oraz zaświadczenia od psychiatry o dysforii płciowej, czyli niedopasowaniu do płci biologicznej.

Transpłciowi mężczyźni powinni odbyć w I fazie cyklu miesiączkowego konsultację ginekologiczną,  wykonać USG piersi, a także wykonać następujące badania:

 • estradiol,
 • testosteron,
 • PRL,

Ponadto powinni także wykonać:

 • morfologię,
 • lipidogram,
 • Alt,
 • Ast,
 • glukoza,
 • sód,
 • wapń,
 • kreatynina.

Nieletni trans mężczyźni powinni dodatkowo zbadać LH i FSH w I fazie cyklu.

Trans kobiety powinny wykonać te same badania, co transpłciowi mężczyźni, oczywiście bez uwzględnienia fazy cyklu i z pominięciem konsultacji ginekologicznej oraz USG piersi.

Z tymi badaniami oraz dokumentami osoby transpłciowe powinny udać się do endokrynologa, który poprowadzi dalszą terapię hormonalną.